7MZK w Malborku sp. z o.o.

KIERUNEK: Baza MZK
PRZYSTANEK: Baza MZK
Dni powszednie
7.19AN12.54N14.38N00.0000.0000.0000.0000.0000.00
W pozostaƂe dni nie kursuje.
A - kurs przez Kwiatkowskiego
N - kursuje tylko w dni nauki szkolnej